2011. július 27., szerda

Háztulajdonosok 1932-ben

Szolnok város háztulajdonosai
VI. kerület (Nagyváros — Czakókert)

Forrás:
Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye címtára. Szerk. Vajda Gyula. Szolnok, 1932-1934.


A VI. kerület háztulajdonosainak utcánkénti névsora házszámmal: külön oldalon!

2011. július 9., szombat

1848-as nemzetőrök a szolnoki Nagy tizedből

A Heves Megyei Levéltár 1999-ben az 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok Vármegyében című kiadványában közreadta a szolnoki nemzetőrök névsorát is. Ez alapján a (szinte) biztosan a Nagyvárosból - az akkori elnevezés szerint Nagy tizedből - jelentkezők névsorát ide iktatom. A városrész régi lakosai biztosan megtalálják elődeik nevét.

A névsort lásd: külön oldalon

A szolnoki csata emlékműve a Szabadság téren

2011. július 4., hétfő

"Öt Házak" a Nagyvárosban

Az 1920-as években lakóházakat építtetett tisztviselőinek a MÁV. Az épületeket Nagy Sándor építőmester és építési vállalkozó (a mai "Jászkürt Üzletház" építője és egykori tulajdonosa) készítette el. Négyet számoltam meg belőlük a Mártírok útja Meder utca és Széchenyi utca közötti szakaszán, s egyet a Széchenyi utcában.

A magyar építőművészet és építőipar 50 éve (Szerk.: Lakatos Mihály, Mészáros L. Edgár. Budapest, 1930.) című könyvben lévő fotón hármat láthatunk közülük, s az építész arcképét.


Az alábbi képeket a mai napon készítettem:

Széchenyi utca
Mártírok útja
Mártírok útja

2011. július 3., vasárnap

Az első Szolnokon készült fotográfiák

Berta Ferenc fotótörténész A fényképészipar 150 éve Szolnokon (Szolnok, 2002.) című könyvében tette közzé a jelenlegi ismereteink szerint első Szolnokon készült fotográfiát. Ezt a Théodore Valério (1819-1879) festő és grafikus kíséretében városunkba látogató Becker Z. Soinló készítette 1852-ben:


Az lotaringiai utazófotográfus Kálmán Mihályt és feleségét, Bihari Rozáliát örökítette meg saját házuk előtt, mely - Kaposvári Gyula közlése szerint - a mai Rákóczi út környékén lévő, később tűzeset miatt megsemmisült kistelepen állt.

1854 környékén újabb felvétel készült a házaspárról. Ez a szintén lotaringiai illetőségű Franz X. Secker munkája:

2011. július 2., szombat

Nagyvárosi panoráma - 1995

A "Nagyváros" 1995-ben az ÁÉV Diákotthon tízemeletes épületének tetejéről. Fotó: KK

A Czakókert

Czakó Kert: A jelenlegi József Attila út, Bajcsy-Zsilinszky út és a Szolnok-budapesti vasútvonal által határolt rész neve az 1900-as évek elején. Az elnevezés a terület egykori birtokosának családnevéből származik, de ezt a névalakot már csak a legidősebb itt élő lakosok ismerik. A Czakó kertet az 1920-as években építették be.

Cseh Géza: Szolnok város utcanevei. Helytörténeti adattár. Szolnok, 1993. 


Nagyváros a kisvárosban

"Nem Pestről van itt szó, illetve pestiekről, szegediekről vagy debreceniekről, akik joggal mondhatják magukat magyar „nagyvárosiak”-nak, ha éppen manapság ilyesfajta címekre jönne gusztusuk. A „Nagyváros” Szolnok egyik nagy kerülete, amely a Konstantin utcánál kezdődik és a „Kaszárnya körút”-nál (ahogy régen nevezték) ér véget, északi határa a Baross-utca, déli pedig a Tomori út, amely a barátok kertje és Sóház között születik, és elhaladva a hajóállomás, a Klein-korcsma, a Félcsizmasor, a gyufagyár és a Konzum-ház előtt, a temetői átjárónál végződik, a „Gödrök” mellett.

Manapság persze már idejét múlta a „Nagyváros” elnevezés, — ma már VI. kerület az úri titulusa — az utcákat is másképpen hívják. Sóház sincsen, a barátok „kertje” is sivár tér lett, a Klein-korcsma helyén trafik van, a gyufagyárra is kevesen gondolnak, de a „nagyvárosiak” külön kasztot alkotnak ma is, a megnőtt Szolnok keveredett emberrengetegében, és ha a régiek valahol összetalálkoznak, a mai történetek helyett szívesebben elidőznek a régmúlt históriákon és azok feledhetetlen hősein."

Szabó Barna jellemzi így Ismeretlen Szolnok (Szolnok, 1941.) című könyvében azt a kerületet, melynek talán ő volt a leghíresebb lakója.

A Nagyváros és a Czakókert (Szolnok város térképe. 1927. Részlet.)