Háztulajdonosok 1932-ben

Szolnok város háztulajdonosai
VI. kerület (Nagyváros — Czakókert)

Forrás:
Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye címtára. Szerk. Vajda Gyula. Szolnok, 1932-1934.

Abonyi út
1 Vidra János
3 Dr. Túri Kálmán
4 Rechó András
4a Vonovitz Ferenc
4b Rónai Ferenc
4 Nerfeld Bank
4c Németh Mihály
4b Bózsó Imre
5 Kenyeres Lajos
6 özv. Szikla Tivadarné
7 Bakos Endre
7a Pászti Rózsa
8 özv. Szikla Tivadarné
9 Deák Pálné
10 Debreczeni István
11 Hajnal Mátyásné
12 Dr. Török Lajos
13 Liszonyi Vincze
14 Kántor Ferenc
15 Pecznik György
16 özv. Tenczlinger J.-né
17 Debreczeni József
18 Fancsali István
19 Guba János
20 Gyenes Kálmán
21 Sugár Elemér
22 Bohn N. örökösök
22 Szabó János
22 Takács András
23 özv. Trajcsik Istvánné
25|27|29 Szabó József

Balassa Bálint utca
1 Bozsó Lajos
2 Sipos Géza
3 Sándor Ferenc
4 Barna Károly
5 Sándor István
6 Modla Mátyásné
7 özv. Molnár Lászlóné
8 Boros Kálmán
9 Fehér György
10 Török Antal
11 Kolláth Ferenc
12 v. Nagy István
12a Szálka István
13 Balajthi Eszter
13a Berecz András
13b Fehér Lajos
14 Ecseki István
15 özv. Gergulics Pálné
16 Simon Mihály
17 Rontó János
18 Munkácsi Ferenc
19 Hörömpő János
19/1 Bódi István
20 Beszteri József
20 Varga József
21 Bódi István
22 özv. Pintér Balázsné
23 Bódi József
24 özv. Horváth Ferencné
26 özv. Bede Ferencné
28 Bede János

Baross utca
44 Donáth Géza
46 Gombos Samu
48 Lusztig Vilmos
50 Magyari Sámuel
52 özv. Pozderka Jánosné
54 Gyura Kálmánné
56 Westher István
58 Szolnok megyei város
60 özv. Balázs Lászlóné
62 Madas Mihály
66 özv. Móró Ferencné
68 Hangya kirendeltség
70 özv. Tasi Józsefné
72 Hegedűs Ferenc
74 özv. Konsitzky Gy-né
76 özv. Guszmag Antalné
80 özv. Balázs Istvánné
82 özv. Markscheid Pálné
84 özv. Konsitzky Gy-né
86 özv. Mellinger Izidorné
88 Magyar László
90 Vernitzer Géza
92 Westher István

Bercsényi utca
1 özv. Molnár Jánosné
2 Kluka Jánosné
3 özv. id. Bede Józsefné
4 Kelemen Mihály
5 Balázs István
6 özv. Kovács Andrásné
7 Hamza József
8 Mihályi Ferenc
9 Szőke Mihály
10 Nagy Józsefné
10/a Nagy Balázs
11 Bede Mihályné örök.
12 Bagi Balázsné
13 Hamza Mátyás
14 Kuczora János
15 Hamza János
16 Veres Antal
17 Mondok Máté
18 Czakó Mátyás
19 Bózsó Józsefné
20 Ondok István
21 Botos Sándor
22 Kozma Mór
23 Tassi Márton
24 Pintér István
25 Tassi Antal
26 özv. Horváth Mihályné
27 Rigó Mátyás
28 Horváth Ferenc
29 Bogdán Gáborné
30 Tasi Mátyásné
31 Mondok János
32 Glázer Béla
33 Rákos Ferenc
34 Vigh István
35 Rákos Mihály
36 Bulyáki Antal
37 Mészáros József
38-38/1 özv. Szalai Andrásné
39 Kálmán Béla
39a Téglás Ferenc
40 Modla Mihály
41 Simon Mihály
42 Nagy László
42/1 Marosi Ilona
43 ifj. Boldog Ferenc
45 Rónai Róbert

Dr. Bécsi János utca 

[ma Tóth Ferenc utca]
1 Fancsali József
2 Korondi Gábor
3 kk. Bethlendi Zoltán
4 özv. Halász Györgyné
5 Juhász Sándor
6 Vigh Mária
7 özv. Ondok Gáspárné
8 Nagy Jenő
9 Bede István
10 Gulyás Frigyes
11 Fancsali József
12 Kozma János
12 Samu István

Család utca 

[a József A. utat és a Jósika utcát összekötő, a Bálvány utcával párhuzamos, az 1970-es években megszűnt utca]
A Czakókert Szolnok város 1927. évi térképén
1 Seidner József
2 özv. Kolb Győzőné
3 Pásztor István
4 Sóti István
6 Tomacsek János
7 Malcsik Jánosné
8 Kövér Árpád
9 özv. Nagy Antalné
10 Máthé László
11 Kiss Sándor
12 Szirmák Károly
13 Csabai Pál
14 Losonczi Béla
15 Ungi József
16 János Ferenc
17 özv. Hernádi Gézáné
18 Csabai Imre
18/a Szánthó Ferenc
19 Szabó István
20 Hermann Sándor
21 Radó Béla
22 Deme Ferenc
23 Katona József
24 Zöld János
26 v. E. Nagy Sándor

Dobó István utca
1 Kun Péter
2 özv. Patai Tamásné
2/a Csontos Mátyás
3 özv. Fancsali Imréné
4 Rigó Balázs
5 Pogány László
6 Fekete László
7 Pogány László
8 Szúdi Ferenc
9 Pintér László
10 Vigh Kálmán
11 Horváth Ferenc
12 Ragó András
13 Bózsó György
14 Berecz Péter
15 Szabó László
16 özv. G. Molnár Pálné
17 Sági Balázs
18 Bózsó Antal
19 Zsíros József
10 özv. Schneider Alajosné
21 Molnár Anna
22 Hernek Imre
23 Galambos Gyula
24 Kiss István
25 Barcsik István
26 Stoffer Kálmán
27 Kovács Sándor és Anna
28 Szabó László
29 özv. Kossutzki Gézáné
30 Ragó Mihály
31 Kuczora Márton
32 Hagyó János
33 Adorján Mátyás
33/a Horváth János
33/c Kovács László
34 Bózsó László
35 Varicska László
36 Simon Ferenc
37 özv. Kuczora Mártonné
38 Lévai Pál és János
40 Fülöp János

Hanzély Pál utca 

[ma Sándor Pál utca]
1 özv. Kozma Jánosné
2 Kaszaki Gyula
2 Főv. Serfőző R. T.
3 özv. Fehér Istvánné örökösök
4 Kovács Márton
5 özv. Császi Ferencné
21 Bohn és Tsa.

Horthy Miklós út 

[ma József Attila út]
1 Kovács Andrásné
2 Vigh Antal
3 Szathmáry Sándor
4 Tasi Ferenc
5 özv. Lauritz Józsefné
6 Jován Pál
7 Deckert Károly
8 Csizmadia György
9 Guba János
10 Gestettner Manó
11 Guba János
12 K. Szabó Mihály
13 Baráth Géza
14 Róth Lajos
15 özv. Windisch Lajosné
16 Csabai Mihály
17 Nádasdi Kálmán
18 Dr. Juhász János
19 özv. Sebestyén Mátyásné.
20 özv. Hamza Györgyné
21 özv. Kerényi Dezsőné
22 Verebélyi Jolán
23 Kiss Gyula
24 Gedeon János
25 özv. Balogh Andrásné
26 özv. Belső Sándorné
27 Nagy István
28 özv. Deák Istvánné
29 Sághi Mihály
30 Hruska Béla
31 özv. Bózsó Jánosné
32 Thurzó János
33 özv. Pásztor Józsefné
34 Tamás Erzsébet
34 Herédi Mátyás
35 özv. Tasi Károlyné
36 Szalai József
37 Kovács István
38 Kántor Mihály
39 Sóskúti örökösök
40 Patai Ferenc
42 Dobos Károly
43 Mozd. vezetők otthona
44 Hagyák János
45 Bali János
46 Varga Béla
46/2 Fodor Antal
46/3 Takó Mihály
46/b Bosnyák István
46/a Mészáros Mátyás
47 Kurucz Géza
48 Biró István örökösök
49 özv. Bali Istvánné
50 Molnár András
51 Vámos Márkus
52 özv. Kálmán Istvánné
53 ifj. Szúdi Ferenc
54 Török Jánosné
54 Farkas Erzsébet
55 Simon Antal
56 Szabó Imre
57 Laczina Józsefné
58 özv. Hovodzák F.-né
59 Zádor József
60 Szánthó Illésné
61 özv. Buzás Józsefné
62 Kálmán József
63 Gulyás József
64 Hasznos Balázs
65 özv. Prilleszky Pálné
66 Pogány Gyula
67 Balogh Ferdinánd
68 Lovász Máfé
69 Bózsó János
70 özv. Bózsó Mihályné
71 Mihályi Sándor
72 Barcsik Sándor
73 Koczka Pál
74 Bőhmer örökösök
75 B. Nagy Anna
76 Homoki Gézáné
77 Sebestyén Erzsébet
78 Zilai Lajos
79 özv. Deák Sándorné
80 Tassi Sándor
81 Rontó Mihály
82 özv. Pudik Ferencné
84 Horváth Gyula
85 Kecskés Lajos
86 Hagyák János
87 Koncz Béla
87/1 Debreczeni József
87/b Gulyás István
88 Gecse Pál
88/1 Boros András
90 Lehóczky Imre
92 F. Bede Andrásné
94 Berkes Antal
94/a Újvári István
96 Búcsú István
98 Pintér Dezső
100 özv. Bíró Istvánné
102 Szép Antalné örök.
104 Cs. Farkas József
106 Fazekas Miklós
108 özv. Pászti Jánosné
110 Kohut Sándor

Hunyadi János utca
1 Bede Imre
2 Kovács Ferenc
5 Turcsányi Miklós
6 Kovács György
7 Téglás István
8 Csontos Ernő
9 Csombók István
10 Mihályi Ferenc
11 Kardos Elemér
12 Bárkány Ferenc
15 Király Pál
14 Fodor Jenő
15 B. Czakó András
16 Palla Sándor
17 L. Molnár Antal
18 Tóth József
19 Svéda László
20 Baranyi János
21 Gémes Sándor
22 Pataki Istvánná
23 Pogány Gyula
24 Bankus Sarolta
25 Pintér István
26 Sándor Gergely
27 özv. Vigh Istvánné
28 Bakos Endre
28/a Simon Józsefné
28/a Németh János
28 Debreczeni János
28/c Cser Zsigmond
28 Pélyi György
28 Fancsali Kálmán
28 Bálint Ferenc
28 Mondok Imre
28 Németh és Palásthi
29 Hasznos Imre
30 Guba János
31 Balázs Sándor
32 Vigh Kálmán
33 özv. Szigethy Ignáczné
34 Guba János
35 Bódi Apolló
36 Vigh András
37 Dobos Imre
38 Deák és Hartyáni
39 Nagy Antal
40 Bükkösi Domonkos
40/1 Bózsó Mihály
41 Nagy János
42 Tompa Ferenc
43 Lakatos József
44 Hegedűs Antal
45 Bózsó Mihály
46 Király József
47 Rontó István
48 Vadkerti János
49 Fekete Imre
50 Márton Dezső
51 Balázs János
52 Modla Mihály
53 özv. Lévai Andrásné
54 Makrai Nándor
55 Thuri Kálmán
56 Slakta Ignác
57 Tompa Ferenc
58 Cs. Farkas András
59 Hagyó Menyhértné ör.
61 Ungár Pál
63 Debreczeni Istvánné
65 Mészáros Ferencné
67 Horváth Sándor
69 Rontó Pál
71 Kálmán János
73 Uri Szabó András

Báró Jósika utca 

[ma Jósika utca]
1 Borsi Lajos
2 özv. Zsemlye Istvánné
3 Szilágyi Máté
3/a Nagy-Pál Sándor
4 özv. Deniflé Pálné
5 Veres Lajos
6 G. Kovács István
6/a Tasi József
7 Csiszár Imre
8 özv. Hartyányi M.-né
9 Gálik János
10 Balogh Károly
11 Szánthó Sándor
12 Turchányi János
14 Farkas István
16 Hegedűs Sándor
18 Oldal Pál
20 Kutsera Sándor
22 Bulyáki István
24 Timár István
26 Hamar József
28 Abonyi Pál
30 Guba Mihály
32 Peíró Mihály
33 Balázs János
35 U. Szabó György
37 Petrusz Sándor
39 Váradi Balázs
39/b Nagy-Pál Sándor
41 Cseh József
    Mellékköz:
Polcz József
Bögre Sándorné
Veres Imre
Kocsis Mihály
Bede Ferenc
Kelemen János
Tóth Miklós

Kalász utca
1 Munkácsi István
2 Váradi Sándorné
2 ifj. Gulyás Ferenc
3 Fűtő Sándor
4 Munkácsi László
5 Rémai Bálint
6 Czakó Imre
7 Munkácsi Mihály

Kapisztrán János utca 

[ma Rózsa Ferenc utca]
1 Pászti Ferenc
2 Csontos Sándor
3 Modla János
4 Hauser János
5 Sági Sándor
6 özv. Schrankó Istvánné
7 Cs. Farkas István
8 özv. Debreczeni F.-né örökösök
10 Ditz Ferenc
12 Kántor József
14 Nagy József
16 Tóth Sz. István
18 Deák Imre
20-22 Ringhoffer Károly
24 Tóth Mihály János
26 Fancsali József

Kinizsi Pál utca 

[részben a jelenlegi Nagy Imre körút helyén fekvő, az 1970-es években megszüntetett utca]
1 Bátorfi József
2 Gulyás János
4 özv. Baranyó Istvánné
5 Lovászi László
6 Földi András
7 Kelemen György
8 Rieger Lajos
10 özv. Bagi Lajosné
11 Nagy Lajos
12 Buzási Péter
13 Takács István
14 Czinege Imre
15 Mészáros István
16 Simon István
17 Vincze József
18 Tóth András
19 Csernák Miklós
20 Oldal Pál
22 Hajnal István

Kisfaludy utca
1 Szekrényesi Mihály
1 Lendvai Gusztáv
2 özv. Demecs Béláné
3 . Haffner András
4 Futó János
5 özv. Mátyás Ferencné
6 Sági István
7 özv. Barcsik Jánosné
8 Katona Mihály
9 Gergely Miklós
10 Keskeny János
11 Nagy István
12 Rédei István
12 Kókai Béláné
13 özv. Pászti Istvánné
14 Hasznos Mihály
15 Kántor Mihály
16 Hoksári István
17 Szép Kiss Antal
18 Unterreiner Márton
19 Abonyi György
20 Molnár István
21 Balázs Ferenc
22 Vigh János
23 Kelemen János
24 Kovács László
25 Kelemen István
26 Kazinczi Sándor
27 Csomor Ferenc
29 Király István
31 Horváth András

Konstantin utca
1/a Bódi István
1 Schembek Gyula
3 Modla András
5 Palla István
7 Bódi István
9 Kelemen József
11 Nagypál István
13 Hamar László
15 Dunaháti Mészáros Gy.
17 Madarász Endréné
19 Lengyel András
21 Szúdi Mátyás
23 Mihályi László
25 Orosz István
27 Gondos József
29 Fucsek Gyula
31 Lévai Ferenc
33 özv. Kuczora Lászlóné
35 Rákos Mihály
37 Kalász Benedek
39 F. Bede Albert
41 özv. Bede Mihályné
43 Horváth Gyula
45 Timár György
47 Heffner Jakabné
49 özv. Török Györgyné
51 özv. Viszlai Ernőné
53 Hegedűs Ignác
55 Bózsó József
57 Ecseki István
59 Szathmáry Sándor
61 Bózsó János

Könyök utca 

[részben a Bálvány utcával párhuzamos, az 1970-es években megszüntetett utca]
1 Krizsik Albert
2 Patai József
3 Marosi Lajos
4 Udvardi János
5 Bódog István
6 Nánási Imre
7 v. Kurucz István
8 özv. Bán Istvánné
9 özv. Bene Vilmosné
10 Barna István
11 Dalkó István
12 Tarjáni István

Kürt utca
1 Pintér Ferenc
2 Kóti József
3 Mészáros Imre
4 Zrubka János
5 D. Simon István
6 Téglási István
8 Ondok Ferenc
10 Szőke Antal
12 Kasik János
14 Till József
16 Bárány Kálmán

Lehel utca 

[a Jósika utca és a vasút közötti, az 1970-es évek elején megszüntetett utca]
2 Belső Károly
4 Dobos István
6 Szánthó Antal
8 Balázs István
10 özv. Szűcs Pálné
12 Hajdu Lajos
14 Hanuszek Ferenc
16 Telek Ilona
38 Lajkó Menyhért
40 Hajnal József

Markotányos utca
1 Kelemen József
1/1 Orosz István
2 özv. Garics Ferencné
3 Varga Kálmán
4 Németh Sándor
4/a Tasi Mihály
5 özv. Dékány Mihályné
6 Balázs Lajos
7 özv. Tasi Andrásné
8 Kántor József
9 Bárány István
10 Kántor József
11 Gyarmati István
12 Ondok Dezső
13 Marián Ferenc
14 Hasznos Ferenc
15 Csényi István
16 B. Nagy Mihály
18 Rosenbach Sándor
20 Sweik Karolin

Meder utca
1 Melkner Kálmán
2 Csapó Lajos
3 Bálint András
4 Pászti István
5 Dr. Váczy György
6 özv. Kuczora Istvánné
7 özv. Bózsó Pálné
8-10 Özv. Dusek Ferencné
9 Kovács Dániel
11 özv. Munkácsi F.-né
12 Mészáros István
14 Kovács János
16 özv. Bódi Józsefné
18 Polgár András
20 özv. R. Pélyi Jánosné
20 Györe Béla
22 Horváth Zoltán
24 Róna Gyula
26 Bendó József
28 Munkácsi Ferenc
30 Vogt János
32 Munkácsi József
34 Bárkány György

Pázmány Péter utca 

[a jelenlegi Gábor Áron tér]
4 Fehér István
5 Kantz Ida
6 Radó Ilona
7 Gulyás Ferenc

Rákóczi Ferenc utca
1 Gulyás Sándorné
2 Lengyel Ignácz
3 özv. Horváth Lászlóné
4 özv. Szabó Jánosné
5 Hottinger Mihály
6 Szúdi Antal örökösök
8 Molnár Mihály
9 özv. Takács Józsefné
10 Kromcsik János
11 Búcsú István
12 Horváth Antal
13 Munkácsi Józsefné
14 Hoksári János
15 özv. Hoksári Istvánné
16 özv. Mátyus Istvánné
17 Palla Sándor Tamás
18 özv. Bede Lászlóné
19 özv. Csapó Lászlóné
19/a Ábel József
20 özv. B. Nagy Pálné
21 Czinege Mihály
21/a Debreczeni Károly
22 Radics Mihály
23 özv. Munkácsi Józsefné
23/1 Szabados Antal
24 özv. Bálint Jánosné
25 Hauser János
26 Németh Lajos
27 Kotesz József
28 Ragó Máté
29 Kovács Lajos
30 özv. Berényi Pálné
32 özv. Abonyi Jánosné
33 Fehér István
34 Gulyás Antal örök.
35 Guba Tamás
36 Nyolcas János
36/1 Drávutz József
37 Szalai Ferenc
38 Luleczky István
39 Sipos Sándor
40 Vincze Gábor
41 Lukacsek Károlyné
42 özv. Mondok Pálné
43 Vámfi Mária
43/a Rózsavölgyi Géza
44 Hauzer János
45 Sárkány Ferenc
46 Deme Ferenc
47 Hegedűs István
48 özv. Fodor Antalné
49 Lévai István
50 Bálint Menyhért
51 Horváth János
52 id. Modla Mihály
53 Nagy István
54 Munkácsi Imre
55 Keskeny Mátyás
56 Rigó Imre
57 Fehér György
58 Mondok András
59 Mód la Balázs
60 Kántor János
62 özv. Szvidovszky R.-né
64 Tompa Mihály
66 Tóth Dénesné

Sas utca 

[a Jósika utca és a József Attila út közötti, az 1970-es években megszüntetett utca]
2-3 Tömösvári Sándor
4 Czinege Imre
5 Mondok János
6 özv. Kovács Károlyné
6/a Didek Gyula
7 Lakatos Ferenc
8 özv. Kolláth Béláné
9 Fazekas Imre
10 Mihalovics Mihály
11 Pásztor József
12 Bartucz József
13 Szabó László
14 Kövér János
16 Simon István
18 Modla István

Százados utca
2 Jakab András

Széchenyi István utca
2 özv. Vigh Jánosné
3 Csik István
4 Csontos Ferenc
5 Kántor Antal
6 Baranyi István
7 Berczeli László
8 Ragó Ferenc
9 R. Pélyi Ferenc
10 Tasi Ferenc örök.
11 Szúdi László
12 özv. Lévai Istvánné
13 Fehér Kálmán
14 Blahó Pál
15 Debreczeni János
16 Modla János
18 Kovács Imre
19 Fancsali Imre
20 Hoksári Mátyás
21 Szép Sándor
22 Balázs Mihály
23 özv. Pintér Lászlóné
24 Lévai Ferenc
25 Pintér Ferenc
26 Mór Jenő
27 Csürke József
28 Hájas József
29 ifj. Kovács József
30 Patai József
31 Vass Antal
32 Vigh János
33 Katona Béla
34 Ábel Mihály
35 v. Nagy István
36 özv. Csollák Mátyásné
38 Szabó Ferenc
40 Vigh István
42 Mondok János

Tarló utca
1 özv. Virágh Jánosné
2 özv. Modla Istvánné
3 Lévai László
4 Kardics László
5 Ábel János
6 Simon István
7 Tasi Béláné
8 Gersi Tamás
9 Ondok Károly
10 Ábel László
12 Czakó Pál
14 Hamza Ferenc
16 Ragó János

Toldi Miklós utca
1 Simon Béla
1/a Gömöri András
2 Tasik Gáspár
3 Lévai Mátyásné
4 Szalai László
6 Bózsó János
7 Fényes József
8 Balázs Imre
9 Garancz Antal
10 Tóth Károly
11 Barcsik Menyhért
12 Nagy Antal

Tomori út 

[a jelenlegi Mártírok útja és az Indóház utca]
7 László Dávid
9 László Dávid
11 gyulai Gaál Imre R. T.
12 Fazekas Testvérek
13 özv. Bede Ferencné
15 Király János
17 Balázs János
19 Neugebauer Antal
21 özv. Gonda Alajosné
23 Ábel István
25-27 Neugebauer Antal
31 Sándor Alajos
35 Vágó Rezső R. T.
37 id. Kövér Kálmán
39 Lázár Sámuel
41 Gelléri József
43 Demény Antal
45 Székely és Radnicz
47 Baranyó Ferenc
49 özv. Lovász Pálné
51 Polyák János
53 özv. Deák Ferencné
55 Mihályi István örök.
 Vacuum Oil Comp. rt.

Tompa Mihály utca
1 Hasitz Ferenc
2 Ragó Máté
3 Deák Lászlóné
4 P. Kovács Ferenc
5 Ragó Mátyás
6 Meriáth Béla
7 Török György
8 Ragó Mihály
9 özv. Tóth Ferencné
10 Kálmán Ferenc
11 Molnár József
12 Kálmán Imre
13 Babiák Miklós
14 G. Csontos László
15 Szathmáry Imre
16 özv. Horváth Józsefné
17 Verebélyi József
18 Zelenka János
19 Patai János
20 Tóth Ferenc
21 Balázs Ferenc
23 Patai János
25 Balázs Pál örök.
27 Szabó László

Vasvári Pál utca
1 özv. Csák Károlyné
2 Császár Ferenc
3 Czecze Károly
4 Kollár János
5 Harmathi János
6 Csicsmann Ferenc
7 Boros Lajos
8 Táska József
9 Cs. Sebestyén András
10 Szalai Mihály
11 Ézsiás Kálmán
12 Boros Frigyes
13 özv. Samu Pálné
14 özv. Máté Andrásné
15 özv. Szöllősi Mihályné
17 Barcsik Tamás
19 Mészáros Ferenc
21 Kozma Pál
23 Szánthó János
25 Stoffel István
27 Szabó József

Vidra utca 

[a Jósika utca és a vasút között lévő, az 1970-es évek elején megszüntetett utca]
2 Tassi István
4 Hajnal István
4 Serétes János
 

Vörösmarty utca
1 Magyari Kálmánné
1 Máté Mihály
2 Mihályi Balázs
3 Mérei Sándor
4 Makai Barnabás
5 özv. Hoksári Jánosné
6 Csicsmann Dezső
6 Hajdú Károly
8 Biró Antal
9 Heinczel Ferenc
9/a Éder Géza
10 Biró Pál
11 Tassi Mátyásné
12 özv. Stefán Pálné
13 Simon Imre
14 Illés János
15 Kiss Gábor
16 Sági Regina
17 Kompasz Hugó
18 Munkácsi András

Zrumetzky Viktor utca

[ma Mikszáth Kálmán utca]
1 Muhari András
2 R. Pélyi István
3 ifj. Modla Mihály
4 Szilágyi Károly
5 Csajbók Illés
6 Horváth László
7 Guba János
8 Karkecz Imre
9 özv. Józsa Bálintné
10 Ábel Miklós
11 Osgyán István
12 Vigh István
13 Gyurkicza Miklósné
14 id. Szekeres György
15 M. Nagy István
16 Mondok József
18 Kardos József
18/b Szép Mihály
20 özv. Sebestyén G.-né
22 Sipos János
24 özv. Bozóki Ferencné
26 Molnár Lajos
28 Király István
30 Münich Károly
32 özv. Gulicska Pálné