2014. február 10., hétfő

Horthy István-dombormű a tárházon

Az 1930-as években épült szolnoki gabonatárház épületén 1943. április 18-án leplezték le Erdey Dezső szobrászművész alkotását. A Magyar Világhíradó képkockáin az avatás képei mellett a tárházat és a Nagyváros apró épületeit is láthatjuk:

1943. április
Magyar Világhíradó 1001.

Az elhangzó szöveg:
A kormányzó úr őfőméltósága, valamint a kormányzóhelyettes özvegye, ifjabb nagybányai Horthy Miklós rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, továbbá a kormány tagjainak jelenlétében leplezték le Jász-Nagykun-Szolnok megye vármegyeházában [a gabonatárház épületén] a hősi halált halt kormányzóhelyettes úr arcképét. A díszközgyűlést Urbán Gáspár báró főispán nyitotta meg. „Magyarok istene, elszólítottad tőlünk élete virágjában vitéz nagybányai Horthy Istvánt, fiatal kormányzóhelyettes urunkat. Add, hogy áldozatos példaadása örökké a magyarságé maradjon, és vezesse nemzetét dicsőséges harcokon át az áhítatosan várt boldog nemzeti jövendő ígéret-földjére!” Az ünnepi beszédet dr. Kele István prelátus, felsőházi tag mondotta. „A legmagyarabb vármegye kormányzó urunk őfőméltósága szülő vármegyéje, amelynek életével a Horthy család egymást követő nemzedékei annyira összeforrtak. A kormányzóhelyettesnek a vármegye törvényhatóságának örökös tagjának, felsőházi tagjának emlékét meg akarta örökíteni, midőn az ő életnagyságú képét megfestette. Hulljon le tehát a lepel!” A kegyeletes ünnepség után a „Nostra” gabonatárház oldalfalában elhelyezett dombormű leleplezési ünnepségén vitéz Darányi Béla, a „Futura” alelnök-vezérigazgatója mondott avatóbeszédet. „Néhány hét múlva lesz évfordulója annak, hogy Magyarország főméltóságú kormányzóhelyettese, vitéz nagybányai Horthy István magas látogatásával tüntette ki az Alföld e legnagyobb gabonatárházát, a magyar gazdák fáradhatatlan és verejtékes munkásságának hatalmas kincseskamráját. Most, midőn dicső emlékét az utókor számára itt is megörökítjük, rajta keresztül és vele együtt kegyelettel emlékezünk mindazokra, akik hozzá hasonlóan a legtöbbet, életüket áldozták a Szent Istváni örök Magyarországért.” Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter koszorút helyezett el az emlékmű alatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése